Santisook dog and cat rescue | https://www.santisookdogandcat.org
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Our Activities

Return Temple dog after Treatment cancer for Four months She was very happy doggy

Return Temple dog after Treatment cancer for Four months She was very happy doggy

ขอขอบพระคุณ คุณดลินี ศาสตระรุจิ ที่สั่งซื้ออาหาร สุนัข Savepak จำนวน 2 กระสอบ และ นมแพะศิริชัยกระป๋องจำนวน 1 ลัง จาก แมคโคร (สาขาหนองป่าครั่ง) ส่งมอบให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ขอขอบพระคุณ คุณดลินี ศาสตระรุจิ ที่สั่งซื้ออาหาร สุนัข Savepak จำนวน 2 กระสอบ และ นมแพะศิริชัยกระป๋องจำนวน 1 ลัง จาก แมคโคร (สาขาหนองป่าครั่ง) ส่งมอบให้แก่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ขอขอบคุณ น้องๆ #จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มามอบให้ ทางมูลนิธิ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคม

ขอขอบคุณ น้องๆ #จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มามอบให้ ทางมูลนิธิ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคม

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมาน้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมา น้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

Thank you for all Donations ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ขอบพระคุณทุกๆที่นำอาหารน้องหมา น้องแมว มาบริจาคให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเวชภัณฑ์ยา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เรารับค่ะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

กว่า 400 ชีวิต กำลังต้องการความช่วยเหลือ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ที่ถูกทอดทิ้ง ทั้งสภาพร่างกายปกติ, ป่วยบาดเจ็บ และพิการจากอุบัติเหตุหรือถูกคนทำร้าย

กว่า 400 ชีวิต กำลังต้องการความช่วยเหลือ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ที่ถูกทอดทิ้ง ทั้งสภาพร่างกายปกติ, ป่วยบาดเจ็บ และพิการจากอุบัติเหตุหรือถูกคนทำร้าย
Dogs And Cats Rescue

Rescue Another “dog cancer“ ทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกวันที่เราตั้งใจทำงาน ไม่มีวันหยุด อุปสรรค และปัญหาที่ต้องแก้ไข เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ทุกชีวิตของสัตว์ ที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือ ลดปัญหาให้สัตว์และคนสามารถอยู่ร่วมกันได้

Rescue Another “dog cancer“ ทุกช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกวันที่เราตั้งใจทำงาน ไม่มีวันหยุด อุปสรรค และปัญหาที่ต้องแก้ไข เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ทุกชีวิตของสัตว์ ที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือ ลดปัญหาให้สัตว์และคนสามารถอยู่ร่วมกันได้

เจ็บปวด ก็ต้องอดทน เสียงร้องที่ไม่มีคนได้ยิน มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือ พบแมวป่วยมานั่ง ร้องอยู่หน้าห้อง เราจึงแจ้งให้เขานำแมวส่งคลีนิครักษาสัตว์ วันนี้เจ้าเหมียว รับการรักษาตัวอยู่ที่ #คลีนิคเรารักษาสัตว์ สันกำแพง

เจ็บปวด ก็ต้องอดทน เสียงร้องที่ไม่มีคนได้ยิน มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือ พบแมวป่วยมานั่ง ร้องอยู่หน้าห้อง เราจึงแจ้งให้เขานำแมวส่งคลีนิครักษาสัตว์ วันนี้เจ้าเหมียว รับการรักษาตัวอยู่ที่ #คลีนิคเรารักษาสัตว์ สันกำแพง

สุนัขป่วยสายพันธุ์ดีแค่ไหน ก็ไร้ประโยชน์เมื่อหมดความน่ารัก หมดประโยชน์ ก็ปล่อยทิ้งกัน แล้วแต่เวรแต่กรรม จะนำพาไปเจอบ้านคนใจดีก็แบ่งข้าวน้ำให้ เจอคนใจดำก็ถูกไล่เพราะเหม็น สกปรก สุนัขตัวนี้ก็เช่นกันเป็นสายพันธุ์ที่เคยน่ารัก

สุนัขป่วยสายพันธุ์ดีแค่ไหน ก็ไร้ประโยชน์เมื่อหมดความน่ารัก หมดประโยชน์ ก็ปล่อยทิ้งกัน แล้วแต่เวรแต่กรรม จะนำพาไปเจอบ้านคนใจดีก็แบ่งข้าวน้ำให้ เจอคนใจดำก็ถูกไล่เพราะเหม็น สกปรก สุนัขตัวนี้ก็เช่นกันเป็นสายพันธุ์ที่เคยน่ารัก

ทำหมันน้องหมาน้องแมว มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัด ไร้บ้าน ไร้เจ้าของ แต่มีคนให้อาหาร เท่าที่มีปัญหาใหญ่คือการขยายพันธ์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาสังคม

ทำหมันน้องหมาน้องแมว มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้จัดทำหมันให้สุนัขและแมวจรจัด ไร้บ้าน ไร้เจ้าของ แต่มีคนให้อาหาร เท่าที่มีปัญหาใหญ่คือการขยายพันธ์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาสังคม

update แมวน้อย เสียชีวิต แล้วเช้านี้ จึงรีบมาส่งข่าวให้ทุกท่านทราบ และขอบพระคุณทุกท่านค่ะ ที่ร่วมช่วยค่ารักษาพยาบาล ทางมูลนิธิจะนำไปช่วยเหลือตัวอื่นๆต่อไป

update แมวน้อย เสียชีวิต แล้วเช้านี้ จึงรีบมาส่งข่าวให้ทุกท่านทราบ และขอบพระคุณทุกท่านค่ะ ที่ร่วมช่วยค่ารักษาพยาบาล ทางมูลนิธิจะนำไปช่วยเหลือตัวอื่นๆต่อไป

เครื่องยนตร์รถปั่น วันนี้มีผู้แจ้งว่า มีแมวน้อยอยู่ในเครื่องยนต์รถเมื่อเขาสตาร์เครื่องๆจึงปั่นขาของเจ้ามิ้วน้อยโชคร้ายตัวนี้ ทำให้ขาหักกระดูกโผล่ออกมา แต่ผู้ประสบเหตุการณ์ไม่สามารถส่งแมวไปรักษาได้ จึงขอความช่วยเหลือมา ขอให้ช่วยรักษามิ้วน้อย

เครื่องยนตร์รถปั่น วันนี้มีผู้แจ้งว่า มีแมวน้อยอยู่ในเครื่องยนต์รถเมื่อเขาสตาร์เครื่องๆจึงปั่นขาของเจ้ามิ้วน้อยโชคร้ายตัวนี้ ทำให้ขาหักกระดูกโผล่ออกมา แต่ผู้ประสบเหตุการณ์ไม่สามารถส่งแมวไปรักษาได้ จึงขอความช่วยเหลือมา ขอให้ช่วยรักษามิ้วน้อย
Adoption

หาบ้านถาวร น้องเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก เพศเมีย อายุ2ขวบเคยมีเจ้าของ เคยมีบ้าน ชีวิตผกผันมาอยู่ศูนย์พักพิงด้วยความจำเป็น เราได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้แล้ว น้องนิสัยดี ติดคน สุขภาพแข็งแรง ต้องการบ้านหลังใหม่

หาบ้านถาวร น้องเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก เพศเมีย อายุ2ขวบเคยมีเจ้าของ เคยมีบ้าน ชีวิตผกผันมาอยู่ศูนย์พักพิงด้วยความจำเป็น เราได้ทำหมัน ทำวัคซีนให้แล้ว น้องนิสัยดี ติดคน สุขภาพแข็งแรง ต้องการบ้านหลังใหม่

Cats For adoption โครงการหาบ้านใหม่ ให้พวกเขา ท่านใดที่รักแมว เป็นทาสแมว กำลังมองหาแมว มีความรับผิดชอบสูง เชิญท่านเข้ามาเยี่ยม มามารับอุปการะพวกเขาเหล่านี้ได้ค่ะ มีทั้งผู้/เมีย หยอดยาหมัด ฉีดวัคซีนไข้หัด ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันให้ฟรี

Cats For adoption โครงการหาบ้านใหม่ ให้พวกเขา ท่านใดที่รักแมว เป็นทาสแมว กำลังมองหาแมว มีความรับผิดชอบสูง เชิญท่านเข้ามาเยี่ยม มามารับอุปการะพวกเขาเหล่านี้ได้ค่ะ มีทั้งผู้/เมีย หยอดยาหมัด ฉีดวัคซีนไข้หัด ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันให้ฟรี

Same same but different เขิญค่ะ มีหลายสี หลายขนาดให้รับเลี้ยง เชิญเข้ามาเยี่ยม มาเล่น มารับเลี้ยงกันได้น่ารัก วัคซีน ถ่ายพยาธิ ทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา 9:00-17:00น ที่ #มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง)

Same same but different เขิญค่ะ มีหลายสี หลายขนาดให้รับเลี้ยง เชิญเข้ามาเยี่ยม มาเล่น มารับเลี้ยงกันได้น่ารัก วัคซีน ถ่ายพยาธิ ทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา 9:00-17:00น ที่ #มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง)

แก๊ง 9 ชีวิตหาบ้าน Adopt only เด็กๆทั้ง 9 ชีวิต นี้เป็นลูกสุนัขที่มีผู้ไปเจอแถวแม่โจ้ อายุประมาณ 2-3 เดือน ถูกทิ้งอยู่และแน่นอน รถเหยียบตายไป 1 และอยู่ในช่วงอากาศหนาวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เราจึงให้ผู้พบเจอนำมาส่ง

แก๊ง 9 ชีวิตหาบ้าน Adopt only เด็กๆทั้ง 9 ชีวิต นี้เป็นลูกสุนัขที่มีผู้ไปเจอแถวแม่โจ้ อายุประมาณ 2-3 เดือน ถูกทิ้งอยู่และแน่นอน รถเหยียบตายไป 1 และอยู่ในช่วงอากาศหนาวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เราจึงให้ผู้พบเจอนำมาส่ง

เหมียวๆทั้งหลายหาบ้าน “พิกัด..ดอยสะเก็ดเชียงใหม่” เด็กๆจากดอย ทั้งผู้ทั้งเมีย อายุ7อาทิตย์ น่ารักทุกตัวเชิญค่ะ ท่านใดเป็นทาสแมวกำลังมองหาสมาชิกใหม่ในครอบครัว สามารถเข้ามาดู มาเยี่ยม มารับอุปการะได้ทุกวัน

เหมียวๆทั้งหลายหาบ้าน “พิกัด..ดอยสะเก็ดเชียงใหม่” เด็กๆจากดอย ทั้งผู้ทั้งเมีย อายุ7อาทิตย์ น่ารักทุกตัวเชิญค่ะ ท่านใดเป็นทาสแมวกำลังมองหาสมาชิกใหม่ในครอบครัว สามารถเข้ามาดู มาเยี่ยม มารับอุปการะได้ทุกวัน

มาส่งข่าวสุนัขที่ถูกทิ้งค่ะ สุนัขทั้งสองพิการ ตัวสีขาวกรามล่างไม่มี ตัวสีน้ำตาล ขาพิการ และมั่นใจว่าถูกนำมาทิ้ง แต่วันนี้น้องได้บ้านที่พร้อมจะดูแลเขาไปตลอดชีวิต จึงมาแจ้งให้ทุกท่านที่ติดตามทราบกัน ขอบคุณทุกการแชร์ค่ะ

มาส่งข่าวสุนัขที่ถูกทิ้งค่ะ สุนัขทั้งสองพิการ ตัวสีขาวกรามล่างไม่มี ตัวสีน้ำตาล ขาพิการ และมั่นใจว่าถูกนำมาทิ้ง แต่วันนี้น้องได้บ้านที่พร้อมจะดูแลเขาไปตลอดชีวิต จึงมาแจ้งให้ทุกท่านที่ติดตามทราบกัน ขอบคุณทุกการแชร์ค่ะ
Clip Video