มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด | https://www.santisookdogandcat.org
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
Santisook dog and cat rescue foundation
กิจกรรมของมูลนิธิ

60 Cats Tampel in Bangkok Urgent rescue ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้เดินทางไปรับแมว วัดแห่งหนึ่งใน กรุงเทพ จำนวน60 ตัวที่ผู้ดูแลป่วย และไม่สามารถดูแลแมวได้อีกต่อไป บวกกับทางวัด ต้องการให้แมวออกจากวัดไป

60 Cats Tampel in Bangkok Urgent rescue ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้เดินทางไปรับแมว วัดแห่งหนึ่งใน กรุงเทพ จำนวน60 ตัวที่ผู้ดูแลป่วย และไม่สามารถดูแลแมวได้อีกต่อไป บวกกับทางวัด ต้องการให้แมวออกจากวัดไป

บ้านแมวสันติสุข “อำเภอสันป่าตอง ศูนย์ใหญ่” เป็นแมวรอการหาบ้าน ที่ตรวจโรคเอดส์แมว ลูคีเมีย ทำวัคซีนไข้หัด ทำหมัน ถ่ายพยาธิ พร้อมต่อการอุปการะ ท่านใดสนใจรับเลี้ยง สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน

บ้านแมวสันติสุข “อำเภอสันป่าตอง ศูนย์ใหญ่” เป็นแมวรอการหาบ้าน ที่ตรวจโรคเอดส์แมว ลูคีเมีย ทำวัคซีนไข้หัด ทำหมัน ถ่ายพยาธิ พร้อมต่อการอุปการะ ท่านใดสนใจรับเลี้ยง สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน

บ้านแมวสันติสุข “อำเภอดอยสะเก็ด ที่ทำการมูลนิธิ” สถานที่พักพิง”แมวที่ตรวจเจอโรคเอดส์แมว ลูคีเมีย และไม่สามารถอยู่ร่วมกับตัวอื่นๆได้ ทำวัคซีนไข้หัด ทำหมัน ถ่ายพยาธิ เป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิต ที่พวกเขาเหล่านี้ จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตายที่นี่

บ้านแมวสันติสุข “อำเภอดอยสะเก็ด ที่ทำการมูลนิธิ” สถานที่พักพิง”แมวที่ตรวจเจอโรคเอดส์แมว ลูคีเมีย และไม่สามารถอยู่ร่วมกับตัวอื่นๆได้ ทำวัคซีนไข้หัด ทำหมัน ถ่ายพยาธิ เป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิต ที่พวกเขาเหล่านี้ จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตายที่นี่

สวัสดีปีใหม่จีนทุกคนครับ เมื่อวันก่อนไปเห็นโพสต์ของน้องหมาน้องแมวจรจัดแล้วอยากหาเงินไปช่วยซื้ออาหารให้กับน้อง ๆ ที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

สวัสดีปีใหม่จีนทุกคนครับ เมื่อวันก่อนไปเห็นโพสต์ของน้องหมาน้องแมวจรจัดแล้วอยากหาเงินไปช่วยซื้ออาหารให้กับน้อง ๆ ที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

ใกล้เข้าหน้าร้อนแล้ว “อย่าลืม” ทำวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงแสนรัก ของท่านด้วยนะคะ

ใกล้เข้าหน้าร้อนแล้ว “อย่าลืม” ทำวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงแสนรัก ของท่านด้วยนะคะ

ขอบพระคุณสำหรับสิ่งของ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้รับสิ่งของทุกกล่องที่ท่านๆส่งมา เราได้รับ และใช้เพื่อประโยชน์ แก่สุนัขและแมว ตามเจตนารมณ์ ที่ทุกท่านได้ตั้งใจส่งมา ทั้งอาหาร เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของทุกอย่าง

ขอบพระคุณสำหรับสิ่งของ ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้รับสิ่งของทุกกล่องที่ท่านๆส่งมา เราได้รับ และใช้เพื่อประโยชน์ แก่สุนัขและแมว ตามเจตนารมณ์ ที่ทุกท่านได้ตั้งใจส่งมา ทั้งอาหาร เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของทุกอย่าง
ขอบพระคุณผู้ใจบุญ

มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ” ร่วมบริจาคเงินสดจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมช่วยเหลือ กิจกรรม การช่วยเหลือสุนัขและแมว

มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอขอบพระคุณ” ร่วมบริจาคเงินสดจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมช่วยเหลือ กิจกรรม การช่วยเหลือสุนัขและแมว

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ผู้ให้..ยิ่งใหญ่เสมอ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ผู้ให้..ยิ่งใหญ่เสมอ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

ขอบพระคุณคุณจ๋าและเพื่อน ที่เข้ามาเยี่ยมน้องหมาน้องแมวสี่ขา ที่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดธนาคาร พร้อมอาหาร ข้าวสาร และ เงินสด จำนวน 5,999 บาท เพื่อร่วมซื้อเวชภัณฑ์ยา ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแก่ผู้ให้ตลอดไป

ขอบพระคุณคุณจ๋าและเพื่อน ที่เข้ามาเยี่ยมน้องหมาน้องแมวสี่ขา ที่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดธนาคาร พร้อมอาหาร ข้าวสาร และ เงินสด จำนวน 5,999 บาท เพื่อร่วมซื้อเวชภัณฑ์ยา ขอสิ่งดีๆจงบังเกิดแก่ผู้ให้ตลอดไป

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ผู้ให้..ยิ่งใหญ่เสมอ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ผู้ให้..ยิ่งใหญ่เสมอ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยหัวใจ

Thank you for all Donations มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เมตตา นำอาหารน้องหมาน้องแมว พร้อมสิ่งของเข้ามาบริจาค และ ทุกๆท่านที่ส่งมาทางพัสดุ ทางมูลนิธิได้รับสิ่งของที่ทุกท่านส่งมอบให้ด้วยหัวใจ
ภารกิจช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว

R.I.P And Goodbye หลับแล้ว ไม่เจ็บแล้ว มาส่งข่าวให้ทุกท่านทราบว่า สุนัขมะเร็งหลับไปแล้ว สุนัขมีอาการอาเจียนไม่หยุด เริ่มหยุดการกินอาหาร หยุดกินน้ำ และหลับไปในที่สุด ทางมูลนิธิจึงมาส่งข่าวให้ทุกท่านทราบ

R.I.P And Goodbye หลับแล้ว ไม่เจ็บแล้ว มาส่งข่าวให้ทุกท่านทราบว่า สุนัขมะเร็งหลับไปแล้ว สุนัขมีอาการอาเจียนไม่หยุด เริ่มหยุดการกินอาหาร หยุดกินน้ำ และหลับไปในที่สุด ทางมูลนิธิจึงมาส่งข่าวให้ทุกท่านทราบ

อ้อนแอ้นสุนัขเนื้องอก Dog Cancer เมื่อวันที่22 ม.ค.ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้รับให้การช่วยเหลือสุนัข เนื้องอกที่เต้านม จากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สิริ น้ำแพร่ หางดง ผลการตรวจเชื้อก้อนเนื้อ

อ้อนแอ้นสุนัขเนื้องอก Dog Cancer เมื่อวันที่22 ม.ค.ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้รับให้การช่วยเหลือสุนัข เนื้องอกที่เต้านม จากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สิริ น้ำแพร่ หางดง ผลการตรวจเชื้อก้อนเนื้อ

update อาการสุนัข จากสมุทรปราการ จากโพสต์เมื่อ วันที่ 10/1/66 ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ลงขอค่าเดินทาง จำนวน 9,500บาท เพื่อไปรับสุนัขมารักษาพยาบาลที่ จังหวัดเชียงใหม่

update อาการสุนัข จากสมุทรปราการ จากโพสต์เมื่อ วันที่ 10/1/66 ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ลงขอค่าเดินทาง จำนวน 9,500บาท เพื่อไปรับสุนัขมารักษาพยาบาลที่ จังหวัดเชียงใหม่

7 ตัวลูกสุนัขถูกทิ้ง ตายังไม่ลืมมาที่เป็นคอกๆ ไม่รับก็ไม่ได้ เพราะหน่วยงานราชการ ไม่ใช่สถานสงเคราะห์สัตว์ ก็ยังเอาไปปล่อยทิ้งกัน ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด รับเข้ามาอยู่อาทิตย์ที่ 3

7 ตัวลูกสุนัขถูกทิ้ง ตายังไม่ลืมมาที่เป็นคอกๆ ไม่รับก็ไม่ได้ เพราะหน่วยงานราชการ ไม่ใช่สถานสงเคราะห์สัตว์ ก็ยังเอาไปปล่อยทิ้งกัน ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด รับเข้ามาอยู่อาทิตย์ที่ 3

เมื่อจับแม่เขามาทำหมัน พิกัด..อำเภอปาย ตำบล เวียงเหนือ ลูกๆ ก็จะต้องขาดแม่ 3-4 วัน งานก็เลยเข้า เจ้าหน้าที่ สายลุย มุดป่าหาเด็ก ๆ จนเจอ เพราะไม่เช่นนั้นตายแน่นอน สุดท้ายก็เจอเด็กๆในรู จับออกมา

เมื่อจับแม่เขามาทำหมัน พิกัด..อำเภอปาย ตำบล เวียงเหนือ ลูกๆ ก็จะต้องขาดแม่ 3-4 วัน งานก็เลยเข้า เจ้าหน้าที่ สายลุย มุดป่าหาเด็ก ๆ จนเจอ เพราะไม่เช่นนั้นตายแน่นอน สุดท้ายก็เจอเด็กๆในรู จับออกมา

จอนนี่ เมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้รับช่วย แมวจรไร้บ้านอีก 1 ชีวิตที่คนขับรถส่งอาหารพบเจอข้างทาง และขอความช่วยเหลือมา ซึ่งดูแล้วแมวป่วย เราจึงให้ผู้พบเห็นนำแมวมาส่งที่มูลนิธิ ผลการตรวจเลือด

จอนนี่ เมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้รับช่วย แมวจรไร้บ้านอีก 1 ชีวิตที่คนขับรถส่งอาหารพบเจอข้างทาง และขอความช่วยเหลือมา ซึ่งดูแล้วแมวป่วย เราจึงให้ผู้พบเห็นนำแมวมาส่งที่มูลนิธิ ผลการตรวจเลือด
น้องหมาน้องแมวหาบ้าน

Happy ending for new home Thank you so much for your love ท่านอนที่อ้อนวอน จนได้บ้าน เลี้ยงมา 5 ปี รอคนที่ใช่ คนจะรัก ถึงดำ พิการก็รักน้องแมว เป็นอีกวันดีๆที่เด็กๆเราได้บ้านถาวร

Happy ending for new home Thank you so much for your love ท่านอนที่อ้อนวอน จนได้บ้าน เลี้ยงมา 5 ปี รอคนที่ใช่ คนจะรัก ถึงดำ พิการก็รักน้องแมว เป็นอีกวันดีๆที่เด็กๆเราได้บ้านถาวร

หาบ้านถาวร พิกัด วัดป่าธรรมาภิรมย์ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เบอร์ติดต่อ 093-5817989 สุนัข..สายพันธุ์ ฟิลล่า จำนวน 4 ตัว ที่เจ้าของนำมาปล่อยไว้ที่วัด ตอนนี้พระที่ดูแลอยู่ ป่วยหนัก ไม่มีแรงที่จะดูแลได้ เพราะสุนัขเป็นสายพันธุ์ใหญ่ เกินกว่าที่พระจะดูแลได้

หาบ้านถาวร พิกัด วัดป่าธรรมาภิรมย์ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เบอร์ติดต่อ 093-5817989 สุนัข..สายพันธุ์ ฟิลล่า จำนวน 4 ตัว ที่เจ้าของนำมาปล่อยไว้ที่วัด ตอนนี้พระที่ดูแลอยู่ ป่วยหนัก ไม่มีแรงที่จะดูแลได้ เพราะสุนัขเป็นสายพันธุ์ใหญ่ เกินกว่าที่พระจะดูแลได้

จีจี้ สุนัขเพศเมีย ตาฟาง เป็นโรคผิวหนัง อักเสบ มีอายุ แก่ ไม่รู้หลุดมาจากไหนเดินโซเซ มีผู้ใจบุญให้อาหาร แต่ไม่มีที่หลบฟ้า หลบฝน ทางมูลนิธิจึงรับเข้ามาดูแลที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง)

จีจี้ สุนัขเพศเมีย ตาฟาง เป็นโรคผิวหนัง อักเสบ มีอายุ แก่ ไม่รู้หลุดมาจากไหนเดินโซเซ มีผู้ใจบุญให้อาหาร แต่ไม่มีที่หลบฟ้า หลบฝน ทางมูลนิธิจึงรับเข้ามาดูแลที่ มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด (สันป่าตอง)

สาวโสดอายุ 1 ปี 6 เดือน อารมณ์ดี ขี้อ้อน ไม่เหมือนหน้า หุ่นอวบ เต็มมือ ทำหมัน ทำวัคซีน ตรวจโรคแล้ว ท่านใดที่ต้องการสาวอวบๆ ไว้กอดเชิญแวะมาอุ้มดูก่อนได้นะคะ ถูกใจอุ้มกลับบ้านได้

สาวโสดอายุ 1 ปี 6 เดือน อารมณ์ดี ขี้อ้อน ไม่เหมือนหน้า หุ่นอวบ เต็มมือ ทำหมัน ทำวัคซีน ตรวจโรคแล้ว ท่านใดที่ต้องการสาวอวบๆ ไว้กอดเชิญแวะมาอุ้มดูก่อนได้นะคะ ถูกใจอุ้มกลับบ้านได้

Puppies for adoption หากท่านกำลังมองหา สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว เพื่อนที่แสนดี ซื่อสัตย์ หากทุกพร้อมสามารถเข้ามาเยี่ยมดูเด็กๆ ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ให้ความช่วยเหลือเข้ามา

Puppies for adoption หากท่านกำลังมองหา สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว เพื่อนที่แสนดี ซื่อสัตย์ หากทุกพร้อมสามารถเข้ามาเยี่ยมดูเด็กๆ ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ให้ความช่วยเหลือเข้ามา

Cats for adoption สวัสดีค่ะ หากท่านกำลังมองหา สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว เพื่อนที่แสนดี ซื่อสัตย์ หากทุกพร้อมสามารถเข้ามาเยี่ยมดูเด็กๆ ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ให้ความช่วยเหลือเข้ามา

Cats for adoption สวัสดีค่ะ หากท่านกำลังมองหา สมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว เพื่อนที่แสนดี ซื่อสัตย์ หากทุกพร้อมสามารถเข้ามาเยี่ยมดูเด็กๆ ที่ทางมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ให้ความช่วยเหลือเข้ามา
วิดีโอคลิป